27.2.2024 ambulance uzavřena

Zástup: Chirurgie Dubský (malá poliklinika)

Právě před 13 lety byla uzavřena poslední lůžková oddělení lounské nemocnie – interna a chirurgie! Před 20 lety byla uzavřena oddělení gynekologicko-porodnické, dětské a anesteziologicko-resuscitační. Po 85 letech fungování, 15 leté agónii, která akcelerovala po zrušení okresních úřadů a po převodu nemocnice pod krajský úřad tedy definitivní konec...

Značná část chirugickým pacientů jsou z povahy věci pacienty akutními: úrazy, náhlé bolestivé chirurgické stavy, náhlé příhody břišní ap. Tito pacienti jsou samozřejmě ošetřeni dle závažnosti bezodkladně.