SLUŽBY A CENÍK

 
 

Chirurgická ambulance poskytuje standardní rozsah služeb ambulantního zařízení.

Ošetření a vyšetření na chirurgické ambulanci je možné i bez objednání!

Služby hrazené ze ZP

1. vyšetření a ošetření pro jakákoli akutní i chronická chirurgická onemocnění

2. vyšetření a dispenzarizace u onemocnění prsu

/ přímá návaznost na akreditované pracoviště mamografického screeningu v Chomutově/

3. ošetření úrazů: tržné, řezné rány, popáleniny, zlomeniny a ostatní úrazy pohybového

aparátu a dalších orgánových systémů

4. ošetření akutních zánětlivých stavů (abscesy, flegmony)

5. odstraňování kožních a podkožních nádorků, mateřských znamének, pih, ošetření

zarůstajících nehtů ap. v lokální anestezii

6. operační řešení chronických stavů: syndrom karpálního tunelu, "lupavé" prsty,

kladívkové prsty v lokální anestezii

7. vyšetření a léčba bolestí břicha

8. sklerotizace křečových žil

9. konziliární chirurgická vyšetření pro LDN, LNP lounské nemocnice, domov pro seniory

Služby nehrazené ze ZP

1. vyšetření a ošetření pacienta v mimopracovní době na jeho žádost

2. smluvní výkony, dle přání pacientů, které nejsou hrazeny ZP ze zdravotního pojištění

(např. vyšetření na vlastní žádost, kosmetické výkony, aplikace piercingu atd.)

3. administrativní výkony - lékařské nálezy, posudky, zprávy

(např.pro komerční pojišťovny, správní úřady, policii)

4. poradenství a konsultace v oboru chirurgie

Ceník nadstandardních služeb

Aplikace náušnic u dětí již neprovádíme

Aplikace náušnic dospělí: 300 Kč

Aplikace piercingu / vyjma dutiny ústní a nosní/: 450 Kč

Administrativní výkon bez vyšetření na žádost pacienta (výpis z dokumentace aj.): 150 Kč

Vystavení duplikátu PN, lístku na peníze, apod.: 50 Kč

Vypálení RTG či CT dokumentace na CD pro potřeby pacienta 100 Kč

Ošetření mimo ordinační hodiny na žádost pacienta: 1000 Kč á 30 minut

Poplatky za vyplnění tiskopisů pro pojišťovnu

Oznámení pojistné události (úraz) 150 Kč

Hodnocení bolestného: jednoduché 150 Kč složité 300 Kč

Trvalé následky úrazu: jednoduché 150 Kč složité 300 Kč

Ztíženého společenského uplatnění: jednoduché 200 Kč složité 500 Kč

Náročnost určí lékař sám při zpracovávání hodnocení podle počtu diagnóz, operací, charakteru a rozsahu komplikací apod.

 

Ceník výkonů

Aplikace náušnic dospělí (u dětí již neprovádíme)

300 Kč

Aplikace piercingu / vyjma dutiny ústní a nosní/

450 Kč

Administrativní výkon na žádost pacienta (výpis z dokumentace aj.)

150 Kč

Vystavení duplikátu PN, lístku na peníze, apod.

100 Kč

Vypálení RTG či CT dokumentace na CD pro potřeby pacienta 

200 Kč

Ošetření mimo ordinační hodiny na žádost pacienta

1000 Kč á 30 min 

Excise projevů nehrazených ze zdravotního pojištění

1000 Kč