Zdravotnické odkazy

Zdravotní ppjišťovny
Zdravotní ppjišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna: https://www.vzp.cz

201 Vojenská zdravotní pojišťovna: https://www.vozp.cz

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna:  https://www.cpzp.cz

207 Oborová zdravotní pojišťovna: https://www.ozp.cz

211 Pojišťovna ministerstva vnitra: https://www.zpmvcr.cz

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: https://www.zpskoda.cz

213 Revírní bratrská pokladna z. pojišťovna: https://www.rbp-zp.cz/

Významné zdravotnické instituce
Významné zdravotnické instituce

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz

Česká lékařská komora: https://www.lkcr.cz/

Státní zdravotní ústav: https://www.szu.cz

Centrum epidemiologie a mikrobiologie: https://www.szu.cz/cem

Státní ústav pro kontrolu léčiv: https://www.sukl.cz

Ústav zdravotnických informací: https://www.uzis.czwww.uzis.cz

Česká chirurgická společnost: https://www.chirurgie.cz


Zdravotnické servery

Zdravotnické servery

Novinky pro odbornou i širokou veřejnost: https://www.medicina.cz
Informační server o zdraví, lécích, nemocech: https://www.ordinace.cz
Zdravotnické noviny: https://www.zdn.cz
Pravidelné zdravotnické zpravodajství: https://www.zdrav.cz
Informace pro odbornou lékařskou veřejnost: https://www.medical-tribune.cz/src/cs/index.php