Louny již 13 let bez nemocnice

06.03.2023

Právě před 13 lety byla uzavřena poslední lůžková oddělení lounské nemocnie – interna a chirurgie! Před 20 lety byla uzavřena oddělení gynekologicko-porodnické, dětské a anesteziologicko-resuscitační.  Po 85 letech fungování, 15 leté agónii, která akcelerovala po zrušení okresních úřadů a po převodu nemocnice pod krajský úřad tedy definitivní konec akutní lůžkové péče v Lounech!