Registrace není nutná

17.02.2022

Značná část chirugickým pacientů  jsou z povahy věci pacienty akutními: úrazy, náhlé bolestivé chirurgické stavy, náhlé příhody břišní ap. Tito pacienti jsou samozřejmě ošetřeni dle závažnosti bezodkladně.