Znalecká činnost

Jmenován znalcem rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem 13.3.2006  -  Spr 1283/2006
Zapsán  ve veřejně přístupném seznamu znalců a tlumočníků vedeném ministerstvem spravedlnosti.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Vypracování znaleckých posudků pro orgány činné v trestní řízení se řídí příslušnými právními předpi sy
 
 
Vypracování znaleckých posudků pro soukromé osoby
 
smluvní cena dle náročnosti a rozsahu znaleckého posudku