Služby nehrazené ze ZP

1.  vyšetření a ošetření pacienta v mimopracovní době na jeho žádost

2.  smluvní výkony, dle přání pacientů, které nejsou hrazeny ZP ze zdravotního pojištění

     (např.vyšetření na vlastní žádost, kosmetické  výkony, aplikace  piercingu atd.)

3.  administrativní výkony - lékařské nálezy, posudky, zprávy

     (např.pro komerční pojišťovny, správní úřady, policii)

4.  poradenství a konsultace v oboru chirurgie

 

Ceník nadstandardních služeb 

Aplikace náušnic děti již neprovádíme

Aplikace náušnic dospělí:                                                                                                    300 Kč

Aplikace piercingu / vyjma dutiny ústní a nosní/:                                                              600 Kč

Administrativní výkon bez vyšetření na žádost pacienta (výpis z dokumentace aj.):    150 Kč

Vystavení duplikátu PN, lístku na peníze, apod.:                                                                 50 Kč

Vypálení RTG či CT dokumentace na CD pro potřeby pacienta                                       100 Kč

Ošetření mimo ordinační hodiny na žádost pacienta:                                    1000 Kč á 30 minut

 

Poplatky za vyplnění tiskopisů pro pojišťovnu 

Oznámení pojistné události (úraz)                                                                                      200 Kč

Hodnocení bolestného:  jednoduché                                                                                 200 Kč
                                          složité                                                                                          300 Kč

Trvalé následky úrazu:  jednoduché                                                                                  200 Kč

                                        složité                                                                                            400Kč

Ztíženého společenského  uplatnění:  jednoduché                                                          300 Kč

                                                                 složité                                                                   600 Kč

Náročnost  určí lékař sám při zpracovávání hodnocení podle

počtu diagnóz, operací, charakteru a rozsahu komplikací apod.