Služby hrazené ze ZP

 1.  vyšetření a ošetření pro jakákoli akutní i chronická chirurgická onemocnění

 2.  vyšetření a dispenzarizace u onemocnění prsu

      / přímá návaznost na  akreditované pracoviště mamografického screeningu v Chomutově/

 3.  ošetření úrazů:  tržné, řezné rány, popáleniny, zlomeniny a ostatní úrazy pohybového

      aparátu a dalších orgánových systémů

 4.  ošetření akutních zánětlivých stavů (abscesy, flegmony)

 5.  odstraňování kožních a podkožních nádorků, mateřských znamének, pih, ošetření

      zarůstajících nehtů ap. v lokální anestezii

 6.  operační řešení chronických stavů: syndrom karpálního tunelu, "lupavé" prsty,

      kladívkové prsty v lokální anestezii

 7.  vyšetření a léčba bolestí břicha

 8.  sklerotizace křečových žil

 9.  konziliární chirurgická vyšetření pro LDN, LNP lounské nemocnice, domov pro seniory