Zrušení poplatků u lékaře

01.01.2015 18:19

Od 1.1.2015 byly zrušeny zdravotnické poplatky!

Vyjímkou je pouze poplatek za pohotovostní služby / 17.00 - 07.00h   LSPP, akutní ambulantní ošetření v lůžkových zařízeních/