Louny již 10 let bez nemocnice

05.03.2020 07:23

Právě před 10 lety byla uzavřena poslední  lůžková oddělení  lounské  nemocnie – interna a chirurgie!

Před 17 lety byla uzavřena oddělení gynekologicko-porodnické, dětské  a anesteziologicko-resuscitační.

Po 85 letech fungování, 15 leté agónii, která akcelerovala po zrušení okresních úřadů a po převodu nemocnice pod krajský úřad  tedy definitivní konec akutní lůžkové péče v Lounech!