Covid 19

20.03.2020 08:08

Opatření v souvislosti s nákazou COVID-19

/na základě doporučení ČLK, SASP/

S ohledem na trvající  absenci  účinných ochranných pomůcek k 20.3.2020 jsme nuceni nadále pokračovat po přechodnou dobu v následujících opatřeních:

1, Úprava  ordinačních hodin pro zkrácení doby možné expozice personálu  virem, dále  i s ohledem na redukci ordinační doby dalších zdravotn. zařízení (rentgen)

Provoz: 8-13h

2, V případě neakutních stavů a plánovaných kontrol  stabilizovaných pacientů zvažte prosím odložení  návštěvy zdravotnického zařízení

3, Žádáme pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky virového onemocnění a nemají akutní závažné chirurgické onemocnění, aby se obrátily  přímo na KHS či na linku 112, linku 1212

3, V těchto dnech nebudeme provádět  zbytnou posudkovou činnost, vyplňování pojistek atd.

 

Platnost zatím do odvolání

Děkujeme za pochopení