MUDr.Jiří Unger  *1966

    Vzdělání:

     Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
     I, II atestace v oboru chirurgie 
     Osvědčení České lékařské komory pro výkon praxe v oboru chirurgie
     Licence  České lékařské komory pro výkon funkce primář v oboru chirurgie
     Osvědčení České lékařské komory pro výkon praxe v oboru urgentní medicína 
      Znalec v oboru chirurgie -jmenován Krajským soudem v Ústí nad Labem     
 
 
 

MUDr. Roman Pilař  *1958

    Vzdělání:  

      Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze
      I, II atestace v oboru chirurgie 
      Osvědčení České lékařské komory pro výkon praxe v oboru chirurgie a v oboru cévní chirurgie
      Licence  České lékařské komory pro výkon funkce primář v oboru chirurgie a v oboru cévní
      chirurgie
 
 
 
 

Jindřiška Ungerová  *1967

    Vzdělání:

     Střední zdravotnická škola v Chomutově
     Pomaturitní specializační studium v oboru instrumentování na operačním sále
     
 
 
 
 
 
 

MUDr.Jaroslav Strašík  1950 - 2014

    V naší ambulanci pracoval od roku 2004
    Vážený kolega, blízký přítel, spolehlivý kamarád, dobrý člověk
    Čest jeho pamatce!