Zdravotnické odkazy

Zdravotní pojišťovny

111       Všeobecná zdravotní pojišťovna: www.vzp.cz
201       Vojenská zdravotní pojišťovna: www.vozp.cz
205       Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: www.cpzp.cz
207       Oborová zdravotní pojišťovna: www.ozp.cz
211       Pojišťovna ministerstva vnitra: www.zpmvcr.cz
209       Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: www.zpskoda.cz/
213       Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: www.rbp-zp.cz/

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Významné zdravotnické instituce

Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz
Česká lékařská komora: www.lkcr.cz/
Státní zdravotní ústav: www.szu.cz
Centrum epidemiologie a mikrobiologie:  www.szu.cz/cem
Státní ústav pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz
Ústav zdravotnických informací: www.uzis.cz
Česká chirurgická společnost: www.chirurgie.cz
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Legislativa

Zdravotní služby: www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/zdravotnisluzby_1786_11.html
Pracovníci ve zdravotnictví: www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/pracovnici-ve-zdravotnictvi_1792_11.html
Zdravotní pojištění: www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/zdravotni-pojisteni_1791_11.html
Léčiva a zdravotnické prostředky: www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/leciva-a-zdravotnicke-prostredky_2493_11.html
Ochrana veřejného zdraví: www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/ochrana-verejneho-zdravi_1789_11.html
Lázeňství: www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/lazenstvi_1785_11.html
Věstníky MZ 2015: www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/2015_3242_11.html
Aktuální legislativa /stránky ministerstva zdravitnictví/: www.mzcr.cz/Legislativa/
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

Zdravotnické internetové časopisy

  Zdravotnictví a medicína: zdravi.e15.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/
 
  Medicína: www.medicina.cz/
 
   Medical Tribune: www.tribune.cz/zpravy
 
           
                         Mednews: www.mednews.cz/
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________