Očkování proti tetanu

První očkování u dítěte probíhá mezi 13. – 15. týdnem života (v rámci tzv. hexavakcíny), druhá a třetí dávka se očkuje vždy s odstupem jednoho měsíce a čtvrtá s odstupem 6 měsíců. Poté se provádí přeočkování ještě v 5 - 6 letech, 14 - 15 letech. Po zbytek života v 10 - 15letých intervalech. Odborníci se však přiklánějí k vyšší hranici.

Nebylo-li přeočkování provedeno do 15 let po předchozím, přeočkovává se třemi vakcínami. Také při větších úrazech se přeočkování provádí, byla-li poslední vakcína aplikována před více než pěti lety.

 

Doporučení NIKO /národní imunizační komise/ k očkování proti tetanu v dospělosti (2.5. 2013) - zdroj ministerstvo zdravotnictví

Doporučení_NIKO_TAT_2013_web.pdf (44,9 kB)